Strona główna

Burmistrz pyta stowarzyszenia

Burmistrz pyta stowarzyszenia

2012-04-13 20:00:43  |  tekst i fot. je

Pod koniec marca burmistrz Arseniusz Finster wysłał do czterech lokalnych organizacji, które znane są z krytycznego podejścia do jego działań, pismo z kilkoma pytaniami. Nie jest zadowolony z formy niektórych odpowiedzi.

W powiecie chojnickim swą działalność statutową, wg wykazu prowadzonego przez Starostwo Powiatowe, prowadzą aktualnie 94 stowarzyszenia. Ponad połowa z nich ma swą siedzibę w Chojnicach lub w nazwie zaznacza, że działa w stolicy powiatu, ale siedzibę ma w innym miejscu. Takim przypadkiem jest m.in. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Chojnicach, którego adres do korespondencji, to Krojanty Dwór, 89 – 641 Nowa Cerkiew. Burmistrz Arseniusz Finster zdecydował jednak, że tylko do trzech stowarzyszeń z tego wykazu (Wspólna Ziemia, Arcana Historii oraz Projekt Chojnicka Samorządność) oraz Fundacji im. Marcina Fuhrmanna, wyśle pismo o identycznej treści – Zwracam się z wnioskiem o wskazanie liczby członków Waszego stowarzyszenia. Dane to posłużą ustaleniu reprezentatywności organizacji społecznych z terenu miasta Chojnice przy ewentualnym zasięganiu opinii w sprawach społecznych. Proszę o podanie organu rejestrującego stowarzyszenie.

Stowarzyszenie Arcana Historii nie zdecydowało się odpowiedzieć na pismo burmistrza. Tak uzasadnił tę decyzję jego prezes Marcin Wałdoch (fragment) - Gdyby Pan Finster chciał poznać liczbę członków, to najprostszym możliwym sposobem jest zgłoszenie akcesu do Stowarzyszenia Arcana Historii na podstawie wypisanej poprawnie deklaracji. Zarząd SAH z pewnością uwzględni podanie o przyjęcie w grono członków i o swej decyzji poinformuje Pana Finstera listownie. Na listy, które wysyła Pan Finster często nie odpowiadamy, bo trącą one w swej treści niepoczytalnością piszącego, co powinien zauważyć podpisujący się. Całość pisma wysłanego do portalu poniżej do pobrania.

Radosław Sawicki z Wspólnej Ziemi wysłał do UM pismo następujące - W odpowiedzi na Pański list odpowiadam, iż liczebność członkiń i członków Stowarzyszenia znacznie przekracza niezbędne minimum określone w ustawie o stowarzyszeniach i ma tendencję wzrostową. Reprezentatywność organizacji społecznych – w tym „Wspólnej Ziemi” – przy „ewentualnym zasięganiu opinii w sprawach społecznych” nie zależy od liczebności organizacji, tylko od samego faktu jej istnienia i działania w przestrzeni publicznej oraz od celów działania wskazanych w statucie. Określa to m.in. ustawa o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie. Organem rejestracyjnym dla Stowarzyszenia „Wspólna Ziemia” jest Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział KRS. W załączeniu przekazuję Panu statut Stowarzyszenia „Wspólna Ziemia”.

Bardzo podobną odpowiedź wysłał Projekt Chojnicka Samorządność. – Wkrótce na najbliższym zebraniu będziemy kolejny raz zwiększać liczebność. Myślę jednak, że ilość członków nie jest najważniejszym wyznacznikiem ważności danej organizacji, a jej dotychczasowa działalność. Zachęcam media, aby zweryfikowały nie tylko nasze stowarzyszenie – przekazał nam prezes PChS Jacek Studziński.

Mariusz Brunka z Fundacji im.M.Fuhrmanna był zdziwiony, że burmistrz uważa ich za stowarzyszenie i pyta o ilość członków – W Fundacji działają jej założyciele, którzy obsadzili odpowiednie funkcje w Zarządzie. Ich nie łączy stosunek członkostwa.

Jak łatwo domyśleć się, forma i treść odpowiedzi nie przypadła do gustu burmistrzowi Arseniuszowi Finsterowi. – Napisałem te listy z ciekawości, gdyż na ogół stowarzyszenia zapraszają mnie na swe spotkania. Inne organizacje bez problemu podają ilość swych członków, czterej adresaci pism z UM udzielili wymijających odpowiedzi. Chciałbym być przez nie zaproszony na coroczne spotkania sprawozdawcze. Dochodzi do sytuacji dla mnie bardzo dziwnej i niekorzystnej. Otwieram się na organizacje pozarządowe. Gdy powstaje regionalne ich zrzeszenie, wchodzę do niego z Bankiem Żywności. Ja dojdę do tego, kto jest, kto nie. Nie można utajniać takich rzeczy – oświadczył burmistrz na piątkowej konferencji prasowej.

Link do Mp3 (A.Finster o korespondencji z 4 stowarzyszeniami)

Wyjaśnienie Marcina Wałdocha z SAH ws. pisma burmistrza.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl