Strona główna

Rozmawiali o integracji

Rozmawiali o integracji

2012-04-05 10:33:01  |  tekst i fot. je

We wtorek (3.04) w Przedszkolu Samorządowym nr 9 doszło do spotkania pozostałych w konkursie oferentów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Początkowo z woli pp. Paterek i Sołtysińskich miało być niedostępne dla mediów.

Jednak w przeddzień zostaliśmy powiadomieni przez burmistrza Arseniusza Finstera, że nastąpiła zmiana decyzji. Właśnie włodarz miasta poprowadził to spotkanie. Otwierając je zaznaczył, że ma ono na celu przede wszystkim uspokojenie zaproszonych rodziców. Kolejny raz poinformował też, że miasto nie otrzymuje subwencji na prowadzenie przedszkoli, a środki na ten cel pozyskuje z dochodów własnych. Jako powód przekształcenia ostatniego przedszkola publicznego podał potrzebę ujednolicenia systemu.

Po tym wprowadzeniu, rodzicom zostały przedstawione przez oferentów i dyrektorkę PS 9 własne koncepcje opieki przedszkolnej ukierunkowanej na dzieci niepełnosprawne. Barbara Strzałkowska przedstawiła historię tworzenia oddziałów integracyjnych. Omówiła sposoby opieki kadry nad dziećmi, jej kwalifikacje (każdy z niej ma co najmniej ukończone szkolenia z 3 kierunków). Poinformowała o ubiegłorocznej kontroli „prawie ministerialnej” kierowanej przez nią placówki, której wyniki były bardzo korzystne.

Magdalena Paterek także nawiązała do tego przeglądu, dodając, że przedszkole przy ul. Młodzieżowej jest jedną z najlepszych placówek w województwie pomorskim. Zadeklarowała, że nie planuje zmieniać tego, co jest dobre. Zamierza natomiast rozszerzyć ofertę zajęć rehabilitacyjnych o wizyty na basenie, spotkania z końmi (hipoterapia) i psami (dogoterapia). Planuje przystąpić do ogólnopolskiego programu „Optymistyczne przedszkola”. Brakowało Magdalenie Paterek obecności na spotkaniu rodziców dzieci zdrowych.

Link do Mp3 (M.Paterek przedstawia swoje plany)

Również Magdalena Schmidt - Sołtysińska zapewniła, że nie zamierza wprowadzać zmian w funkcjonowaniu przedszkola i składzie kadry. – Metody opieki będą dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Chcemy im pomóc. Będziemy bazować na tym, co jest sprawdzone – zadeklarowała.

Link do Mp3 (M. Schmidt - Sołtysińska o swym planie działania w PS9)

Zdecydowana większość pytań adresowana do uczestników konkursu dotyczyła szczegółów opieki przez specjalistów, jadłospisu, nowych zajęć zaproponowanych przez oferentów, opieki medycznej. Na większość z nich była jednoznaczna i pozytywna odpowiedź. Na niektóre pomagali odpowiedzieć goście z ratusza, w tym dyrektor Janusz Ziarno. Zapewnił on, że ratusz dotacje na dzieci niepełnosprawne może także przekazywać i dla innych niepublicznych przedszkoli. Było także pytanie dotyczące planów ewentualnej modernizacji lub remontu obiektu przedszkola. Według Macieja Paterka elementy konstrukcyjne budynku przedszkolnego nadają się jedynie do wywiezienia, a nie remontu. Liczy na to, że będzie możliwe w przyszłości, z pomocą środków unijnych, zmodernizowanie w etapach całego budynku. Także Magdalena Sołtysińska planuje podobne działanie, ale nie podała źródła finansowania.

W spotkaniu wzięli udział rodzice 19 dzieci na 27 zaproszonych. Kolejne ma odbyć się w czerwcu po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż przedszkolnej nieruchomości.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl