Strona główna

Planuj, wykonaj, sprawdź, działaj

Planuj, wykonaj, sprawdź, działaj

2012-02-15 15:32:18  |  tekst i fot. je

Pod takim hasłem w 2011 roku w chojnickim ratuszu wdrażano projekt podnoszenia jakości pracy zatrudnionych tam urzędników metodą samooceny. Wzięło w nim udział ogółem 54 z nich.

W tym samym programie uczestniczyli także pracownicy z urzędów w Bydgoszczy, Człuchowie, Gdańsku, Pucku oraz Słupsku. Jego realizacja rozpoczęła się od przeprowadzenia szkolenia, jak wdrażać projekt. Kolejnym etapem było wypełnienie ankiety, której uczestnicy ocenili działanie własnego urzędu w 10 obszarach tematycznych. Na podstawie tej diagnozy ustalono, które kierunki działania UM należy usprawnić. Wyodrębniono następujące projekty - „Usprawnienie przepływu informacji pionowej i poziomej pomiędzy pracownikami”, „Usprawnienie procedury konsultacji społecznych i zwiększenie ich liczby”, „Wdrożenie systemu planowania szkoleń” oraz „Zmniejszenie liczby decyzji wydawanych po terminie”. Podczas ich wdrażania przeprowadzano kolejne szkolenia i konsultacje, między innymi ze znajomości Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2010 roku, zakończyła się w listopadzie 2011 wręczeniem dyplomu poświadczającego udział w szkoleniu oraz przekazaniem Raportu Końcowego i Zbioru Dobrych Praktyk. W tym ostatnim dokumencie nasz urząd przedstawił swoje doświadczenia ze współpracy z samorządami z innych krajów. Jako pierwszy przykład wymieniono zastosowanie u nas podczas renowacji Starego Rynku elementów małej architektury i materiałów z klinkieru zaobserwowanych w Emsdetten.

Szkolenia zrealizowały firmy F 5 Konsulting Sp. z o.o. oraz Skrivanek Sp. z o.o., które były beneficjentami unijnego programu „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. - Chojnicki urząd nie poniósł żadnych nakładów finansowych, nie licząc tego, że szkolenia odbywały się w czasie pracy urzędników, którzy uczestniczyli w nich – poinformował koordynator programu Michał Karpiak z Wydziału Programów Rozwojowych.

Liczymy na to, że dzięki temu szkoleniu Urząd Miejski w Chojnicach może w końcu odpowie nam na pismo w sprawie progów zwalniających, które wysłaliśmy drogą elektroniczną 26.10.2011 o godzinie 10.06 na adres burmistrz@miastochojnice.pl. Swoje spostrzeżenia przedstawiliśmy w artykule „Progi zwalniające po chojnicku”.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl