Strona główna

Piotr Stanke - sprawozdanie z kadencji 2007 - 2011

Piotr Stanke - sprawozdanie z kadencji 2007 - 2011

2011-09-19 12:23:46  | 

Dobiega końca VI kadencja Sejmu, w czasie której miałem zaszczyt pełnić mandat poselski i reprezentować Państwa na forum polskiego parlamentu.

Szanowni Państwo! Dziękując za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, pragnę dzisiaj oddać w Państwa ręce to sprawozdanie, które podsumowuje moją działalność, jako posła na Sejm RP i pozwoli na pełniejszą ocenę mojej aktywności politycznej i społecznej w perspektywie nadchodzących wyborów parlamentarnych, w których ubiegam się o reelekcję. W ciągu ostatnich czterech lat aktywnie uczestniczyłem w pracach legislacyjnych nad wieloma projektami ustaw, zabierałem głos z mównicy sejmowej ponad 200 razy, co uplasowało mnie w gronie 50 najaktywniejszych posłów. W tym czasie złożyłem 156 interpelacji, 24 zapytania i 4 pytania w sprawach bieżących. Wygłosiłem także 26 oświadczeń poselskich o charakterze rocznicowym, okazjonalnym, upamiętniającym lub promującym naszą Małą Ojczyznę.

Praca w komisjach sejmowych: Gospodarki oraz Polityki Społecznej i Rodziny skupiała się na uczestnictwie w procesie legislacyjnym, oraz pozwalała realnie wpłynąć na kształt stanowionego prawa. Dlatego w czasie tych prac, wszędzie gdzie to było możliwe, starałem się urzeczywistniać słowa z Encykliki Jana Pawła II „Laborem Exercens”, że politykę należy rozumieć, jako roztropną troskę o dobro wspólne. W tym duchu podejmowałem inicjatywy ustawodawcze dotyczące m.in. świadczeń rodzinnych oraz prawa o ruchu drogowym w zakresie przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy w miastach takich, jak np. Chojnice.

Rządząca koalicja PO - PSL i opozycyjne SLD często przedstawiały projekty, moim zdaniem, szkodliwe i mogące skutkować pogorszeniem sytuacji polskiego społeczeństwa, co wymagało ostrego sprzeciwu. Tak było m.in. przy okazji prac nad projektem ustawy o przemocy w rodzinie, obniżeniu wieku szkolnego dzieci, o legalizacji związków partnerskich, oraz aborcji. Nie mogłem zgodzić się również na zmiany budżetowe, które uszczuplały Fundusz Pracy oraz zmiany ustawowe prowadzące do powolnego unicestwienia zakładów pracy chronionej. Wielokrotnie wraz z Klubem Parlamentarnym PiS, zgłaszałem potrzebę waloryzacji progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej oraz do otrzymywania świadczeń rodzinnych.

Praca w moim biurze poselskim w Chojnicach i w 3 biurach filialnych: Brusach, Czarnem i Czersku oraz systematycznie organizowane, bezpłatne porady prawne, często inspirowały mnie do podejmowania interwencji i interpelacji poselskich w Państwa sprawach indywidualnych lub zbiorowych. Były to między innymi działania dotyczące: remontu drogi krajowej nr 22, pomocy finansowej dla Kaszubów w ramach dotacji dla mniejszości narodowych i etnicznych, zagrożenia funkcjonowania punktów aptecznych, likwidacji placówek Poczty Polskiej m.in.: w Konarzynach, Bińczu oraz Wyczechach, rozliczania i organizacji pracy nauczycieli w godzinach nadliczbowych, likwidacji Wydziału Grodzkiego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach, likwidacji Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Człuchowie, utworzenia w Chojnicach Szkoły Muzycznej II stopnia oraz pomocy środowiskom popegeerowskim.

Dyżury we wspólnych biurach poselsko – senatorskich w Miastku, Kościerzynie, czy Kartuzach przyczyniły się do podjęcia problemów związanych m. in.: z remontem i modernizacją drogi krajowej nr 21 na odcinku Dretyń - Miastko, potrzebą budowy drogi ekspresowej S6 na trasie Słupsk - Lębork - Trójmiasto, potrzebą zabezpieczenia finansowania planowanej budowy obwodnicy Kościerzyny. Szczegóły podejmowanych przeze mnie działań w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronach sejmowych oraz na mojej stronie internetowej pod adresem www.piotrstanke.pl, na którą serdecznie zapraszam.

W miarę moich sił i możliwości starałem się z godnością wypełniać powierzony mi mandat poselski. Ufam, że spełniłem pokładane we mnie nadzieje. Pragnę dalej służyć Państwu swoją pomocą i doświadczeniem. Wierzę, że POLACY ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ, dlatego 9 października liczę na Państwa głos. Razem możemy sprawić, że to hasło wypełni się treścią i urzeczywistni się w najbliższej przyszłości.

Piotr Jerzy Stanke

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl