Strona główna

Piotr Stanke - biografia

Piotr Stanke - biografia

2011-09-19 12:12:01  | 

Piotr Jerzy Stanke jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI Kadencji, członkiem Prawa i Sprawiedliwości, urodzony 24 lipca 1957 r. w Chojnicach.

Ojciec Franciszek, uczestnik walk 1939 r. w obronie Wybrzeża, wieloletni dyrektor techniczny firm budowlanych w Chojnicach, Bytowie i Czarnem. Matka Maria z domu Orłowska zajmowała się wychowaniem pięciorga dzieci. Żonaty, troje dzieci.

W latach 1964-1972 Piotr Stanke uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach, następnie w latach 1972-1976 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach.

Tytuł magistra nauk politycznych uzyskał na Wydziale Humanistycznym Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie - organizacja sektora społeczno-ekonomicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zawodowo związany ze środowiskiem rzemieślniczym, ponad 20 lat prowadził działalność gospodarczą oraz uczestniczył w pracach samorządu gospodarczego będąc członkiem Zarządu, a następnie Prezesem Spółdzielni Rzemieślniczej w Chojnicach. Przed wyborem na posła pracował w kierownictwie Urzędu Gminy w Chojnicach, jako Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty.

Aktywny uczestnik życia społecznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Morskiego – Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Od 1999 roku Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej. W 2003 roku wybrany członkiem Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Warszawie. Współtwórca i pierwszy Przewodniczący Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej. Odznaczony przez J.E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagę medalem „Za Zasługi dla Diecezji Pelplińskiej”.

Link do YouTube

Współzałożyciel i przewodniczący Wyborczego Forum Samorządowego, porozumienia środowisk centroprawicowych w powiecie chojnickim, które przybrało formę stowarzyszenia. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego II i III Kadencji. Szef Klubu Radnych PiS. Uczestniczył w pracach Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej. W roku 2006 został przedstawiony, jako jeden z kandydatów do objęcia funkcji Wojewody Pomorskiego.

Pozytywnie oceniany przez środowiska samorządowe w regionie w zakresie współpracy z lokalnymi samorządami. W roku 2007 wybrany, jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskał 8824 głosów w okręgu gdyńsko-słupskim. Pracuje w Komisjach Sejmowych Gospodarki oraz Polityki Społecznej i Rodziny. W pierwszym roku kadencji był autorem i posłem wnioskodawcą dwóch projektów zmiany ustaw: zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie podwyższenia podstawy świadczenia pielęgnacyjnego. Złożył kilkadziesiąt interpelacji, zapytań i oświadczeń poselskich. Wielokrotnie zabierał głos z trybuny sejmowej m.in. w sprawie uchwalenia ustawy budżetowej. Jest autorem publikacji na temat stosunku Kościoła do problemów integracji europejskiej.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl