Strona główna

„Gdzie jest zawiść, nie ma nigdy efektu”

„Gdzie jest zawiść, nie ma nigdy efektu”

2011-09-06 14:54:27  |  tekst i fot. je

Trwają posiedzenia komisji rady miejskiej przed sesją zaplanowaną na 12 września. Wczoraj (5.09) odbyło się wspólne spotkanie radnych z Komisji Edukacji i Komisji ds. Społecznych.

Tytułową sentencję wygłosił na nim radny Edward Gabryś w czasie omawiania projektu uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji ostatniego samorządowego przedszkola i utworzeniu w jego miejsce niepublicznej placówki. Narzekał, że radni zostali wpuszczeni w maliny informacjami, że od 4 września zostanie uruchomiony catering w PS 9. – W tym całym interesie jest zawiść osoby do osoby – stwierdził. Z trybu prowadzenia sprawy zmiany statusu przedszkola przez władze miasta nie był także zadowolony przewodniczący Komisji Edukacji Bogdan Kuffel. – Może najpierw konsultacje z radnymi, a nie prasa. O pewnych elementach dowiadujemy się z prasy. Jesteśmy wtedy postawieni pod ścianą, nie wiedząc jak reagować. Powinien być inny harmonogram. Najpierw my, a potem idziemy z problemami do prasy.

Link do Mp3 (Wypowiedź radnego Edwarda Gabrysia)

Wyjaśnień udzielał radnym m.in. dyrektor generalny ratusza Robert Wajlonis. Zapewnił, że początkowo stawka 4,50 zł za dzień była akceptowana przez firmy cateringowe, z którymi były prowadzone rozmowy. Dopiero później była ona weryfikowana w górę. Przedstawił też radnym uzasadnienie przesunięcia terminu likwidacji PS 9 z 31.03.2012 na 31.08.2012 r. Spowodowane jest to przede wszystkim niejasnościami zapisów ustawy o systemie oświaty, która w różny sposób przedstawia status przedszkola. – Są różne komentarze prawne w tej sprawie, dlatego ostrożniejszym rozwiązaniem jest określenie terminu likwidacji z końcem roku szkolnego – stwierdził Robert Wajlonis.

Dyrektor generalny Robert Wajlonis oraz wiceburmistrz Jan Zieliński.

Również Marek Szmaglinski zgłaszał na posiedzeniu wątpliwości, czy radni mają rację. – Czy nie robimy błędu prywatyzując PS 9? Rodzice przedszkolaków napisali do nas petycję, która jest wyrazem nieufności do UM i RM, że ludzie swoje, a my swoje. – Prawda jest taka, że rodzice, którzy podpisali listę, nie zawsze czytali co podpisują. Mamy sygnały od kilku osób, które są zdziwione, że figurują na tej liście. Przyznali się, że nie czytali całej petycji, bo była za długa i sądzili, że jest tylko o cateringu – odpowiedział radnemu Robert Wajlonis.

Burmistrz Arseniusz Finster na posiedzeniu Komisji Edukacji oraz ds. Społecznych.

Link do Mp3 (Burmistrz A.Finster wyjaśnia sprawę cateringu, oddz. integracyjnych)

Na posiedzeniu komisji był także burmistrz Arseniusz Finster. Uważa, że idea prywatyzacji przedszkoli sprawdziła się w Chojnicach. Zapewnił, że w niepublicznych "Skrzatach" będą zachowane oddziały integracyjne, które zostaną finansowane w dotychczasowy sposób. Nie ukrywał, że ważnym argumentem za przekształceniem PS 9 było uwolnienie się z „gorsetu Karty Nauczyciela”. Zapowiedział, że miasto wystąpi o kasację wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. UM nie zgadza się z podaną w nim definicją wydatków bieżących. Poinformował także radnych o odbytym w miniony piątek spotkaniu z dyrektorkami niepublicznych przedszkoli. Obiecał im, że będzie starał się, o ile prawo na to pozwoli, utrzymać po przekształceniu PS 9 dotychczasowy poziom dotacji w wysokości 351 zł, mimo np. wyliczonych 200 zł z sąsiedniej gminy. Byłby on zapisany w umowach cywilno-prawnych.

Link do Mp3 (Burmistrz A. Finster przedstawia stanowisko UM ws. wyroku WSA)

Aktualizacja. PS - 9 ma nazwę "Skrzaty", a nie "Bajka". Za pomyłkę przepraszamy.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl