Strona główna

Projekt Chojnicka Samorządność

Projekt Chojnicka Samorządność

2011-09-06 08:30:46  |  PChS

W Chojnicach powstało nowe stowarzyszenie, nosi ono nazwę Projekt Chojnicka Samorządność. Członkowie założyciele złożyli zgłoszenie do Starosty Chojnickiego. Pierwszym przewodniczącym został Michał Januszewski.

W nowym ruchu uczestniczą znani aktywiści społeczni, ludzie rozpoznawalni ze względu na działalność w innych organizacjach. Wśród członków założycieli są między innymi: Marzenna Osowicka, Mariusz Brunka, Radosław Sawicki, Michał Januszewski i Marcin Wałdoch. Zauważają, że w Chojnicach działania na rzecz wzrostu świadomości społecznej obywateli, poziom informacji o działaniach władz lokalnych, próby otwarcia dyskusji na tematy ważne dla chojniczan, są niewystarczające.

Stowarzyszenie nie przyjmuje żadnych idei światopoglądowych, nawet członkowie założyciele prezentują zróżnicowane stanowiska w sprawach politycznych i społecznych. Łączy ich jedno, pragnienie aby w warunkach społeczeństwa obywatelskiego głos mieszkańców naszego miasta stał się silny i słyszalny.

Celami działalności Projektu Chojnicka Samorządność, zgodnie z regulaminem są:

a)     popularyzacja wiedzy o samorządności

b)     aktywizacja członków lokalnej społeczności w kierunku partycypacji w działaniach samorządu

c)     prowadzenie prelekcji, spotkań, konferencji służących edukacji do aktywnej partycypacji  obywateli w życiu samorządu

d)     promocja i popieranie postaw obywatelskich

e)     organizacja forum wymiany idei obywatelskich pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami

W najbliższym czasie Stowarzyszenie zajmie się organizacją Chojnickich Prawyborów Parlamentarnych. Już niebawem, 24 września na chojnickim Rynku na mieszkańców naszego miasta czekać będzie komisja wyborcza, u której będzie można składać głosy. Swoją obecność zapowiedzieli parlamentarzyści oraz kandydaci do sejmu i senatu. Tydzień poprzedzający Prawybory będzie czasem kampanii wyborczej, w czasie której posłowie, których nazwiska znajdą się na listach wyborczych, będą mogli promować swoje kandydatury.

Dzięki prawyborom będziemy mogli poznać polityczne preferencje polityczne chojniczan. Warto dodać, że wyniki chojnickich prawyborów w ostatnich latach były bardzo zbliżone do wyników wyborczych z całego kraju, okazywały się bliższe prawdy niż niektóre z publikowanych sondaży przedwyborczych.

Niebawem przekazywać będziemy Państwu kolejne informacje dotyczące chojnickich prawyborów.

Osoby zainteresowane zakresem działalnością Stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność zapraszamy do lektury naszego bloga: http://blog-pchs.blogspot.com/ wszelkie zaś informacje można uzyskać pod adresem: projekt.chojnicka.samorzadnosc@gmail.com.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl