Strona główna

Plan dla galerii w Pawłówku przyjęty

Plan dla galerii w Pawłówku przyjęty

2011-08-31 14:44:10  |  tekst i fot. je

Na wczorajszej sesji Rady Gminy Chojnice jednogłośnie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Pawłówku, na którym ma stanąć centrum handlowe.

Prace nad planem rozpoczęły się po uchwale RG z 29.09.2010, trwały więc około 11 miesięcy. Od 16 czerwca do 29 lipca można było wnosić uwagi do projektu planu. Z tej możliwości skorzystali m.in. właściciele jednej z hurtowni, która będzie sąsiadem przyszłej galerii. Jak podano w biuletynie sesyjnym, zastrzeżenia zawarte w nich nie zostały przez władze gminy uwzględnione. Jerzy Ryduchowski postanowił spróbować przekonać radnych do podzielenia jego argumentów. Uważa on, że okrojenie o ok. 1700 m2 jego działki na potrzeby budowy ronda na drodze wojewódzkiej 240, przez które dojeżdżaliby klienci do galerii, uniemożliwi przeprowadzenie przez nich inwestycji. Ryduchowscy zamierzają w niedalekiej przyszłości wybudować obiekt handlowy. Obawiają się też, że zwiększony ruch na przyległej uliczce, która będzie dojazdem do galerii, może utrudnić wyjazd z firmy klientów, zniechęcić do następnych zakupów. Jerzy Ryduchowski postulował, aby na  nowym rondzie znalazł dodatkowy piąty zjazd, bezpośrednio do jego nieruchomości.

Link do Mp3 (Wypowiedź Jerzego Ryduchowskiego.)

Nie zgodzili się na to radni, którzy wysłuchali wyjaśnień dyrektora Wydziału UG Zdzisława Stormanna oraz wykonawcy planu Marzeny Osuch. Wynika z nich, że tylko wariant dwupasmowego ronda o średnicy 40 m z prawoskrętami z drogi powiatowej i wojewódzkiej uzyskał akceptację dyrekcji dróg krajowych oraz zarządu dróg wojewódzkich. Jedynie takie rozwiązanie umożliwiało przejęcie zwiększonego ruchu samochodowego.

Link do Mp3 (Wyjaśnienia Marzeny Osuch, projektantki planu miejscowego)

Na sesji obecna była także pełnomocnik zarządu inwestora firmy Rank Progress ds. rozwoju Barbara Dyś. Zadeklarowała ujęcie w projekcie drogowym w jak największym zakresie sugestii przyszłego sąsiada, tak aby w przyszłości klienci obydwu placówek mogli bez problemu z nich korzystać.

Barbara Dyś z Rank Progress przedstawia radnym plany inwestora przyszłej galerii.

Odpowiadając na jedno z pytań radnych, przedstawicielka Rank Progress poinformowała o harmonogramie działań swej firmy, szczegółach przyszłej galerii. Obecnie trwają prace projektowe centrum handlowego. Będzie ono miało ok. 33600 m2 powierzchni użytkowej. Znajdzie w nim pracę 800 osób. Klienci będą mieli do dyspozycji 1236 miejsc parkingowych. Całość kompleksu zajmie ok. 14 ha, ale jego część nie będzie mogła być wykorzystana, gdyż przebiega pod nią gazociąg wysokiego ciśnienia. Opracowywana jest także dokumentacja przebudowy linii wysokiego napięcia, która zmieni swą trasę. Jeśli nie będzie problemów z uzyskaniem zezwolenia na budowę, to jej zakończenie jest planowane na grudzień 2012 roku. Jako najpóźniejszy termin otwarcia Barbara Dyś podała wiosnę 2013 roku.

Link do Mp3 (Informacja o galerii w Pawłówku przedstawicielki inwestora.)

Uchwała wraz z załącznikiem, w którym zawarto opinię w sprawie uwag do planu, została jednomyślnie przyjęta przez radnych. Nasuwa się tylko pytanie, czy było konieczne czytanie pełnej treści uchwały oraz opinii przez przewodniczącego rady Tadeusza Leszczyńskiego. Zajęło to ponad 20 minut. Ta praktyka nie jest stosowana w chojnickiej Radzie Miejskiej.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl