Strona główna

Negocjacje będą kontynuowane

Negocjacje będą kontynuowane

2011-08-03 10:21:55  |  tekst i fot. je

W ubiegłym tygodniu w ratuszu doszło do rozmów w sprawie zmiany lokalizacji części pawilonów handlowych z targowiska przy ul. Młodzieżowej.

Władze miasta reprezentował dyrektor Wydziału Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami Jacek Marczewski. Przedmiotem dyskusji było uzyskanie zgody od właścicieli obiektów stojących wzdłuż ulicy Młodzieżowej na ich przesunięcie o około 4 metry. Obecnie szerokość alejki wynosi 11 metrów. Po wykonaniu tej operacji powstałaby droga dojazdowa do tej części targowiska. Ponadto działacze stowarzyszenia zrzeszającego handlowców z tego targowiska zamierzają doprowadzić we współpracy z urzędem miejskim do zadaszenia przejść pomiędzy szeregami pawilonów. Pozostałe alejki mają szerokość ok. 7 metrów.

Jak poinformował burmistrz Arseniusz Finster, negocjacje nie zakończyły się sukcesem. Rozmowy będą kontynuowane. - Jeśli Komisja Gospodarki Komunalnej przegłosuje wniosek o przestawienie części pawilonów, to urząd miejski będzie go wykonywał – stwierdził burmistrz. Niewykluczone, że w listopadzie tego roku lub w marcu 2012 roku, w przejściu pomiędzy II a III rzędem pawilonów UM zleci wykonanie deszczówki i wymianę nawierzchni.

Ta alejka na targowisku ma zostać zadaszona.

Zapytaliśmy Arseniusza Finstera o możliwość ewentualnego współfinansowania przez miasto inwestycji polegającej na wykonaniu zadaszenia. – W tej kadencji miasto raczej nie włączy się finansowo w to zadanie. Są bardziej pilne inwestycje, jak kryta trybuna na stadionie czy remont dworca. Można na to zadaszenie uzyskać pieniądze unijne. Miasto może być partnerem w tym programie w takim samym stopniu, jak przy szpitalnym lądowisku. Tam z UE jest ok. 800 tys. zł, starostwo daje 200 tys. zł, a UM 50 tys. zł. Poza tym słyszę od niektórych radnych, że jesteśmy, jako UM, zbyt nastawieni na porozumienie z handlującymi przy Młodzieżowej. Powinniśmy ich zdaniem mocniej zarządzać tym targowiskiem.


Na targowisku jest ogólnodostępne WC.

Tak ostatnie wydarzenia związane z targowiskiem przy Młodzieżowej skomentował dla nas Maciej Werochowski, prezes stowarzyszenia handlowców. - W minionym roku odbyło się wiele spotkań handlowców z przedstawicielami urzędu miejskiego. Podsumowując negocjacje nasuwa się wniosek, że modernizacja naszego targowiska jest niezbędna i  konieczna, zarówno dla poprawy jego funkcjonowania, jak i polepszenia wizerunku tej części miasta. Zaangażowanie pana burmistrza pozwala nam ufać, że my, handlowcy, nie zostaniemy pozostawieni sami sobie. Wielokrotnie pan burmistrz to udowodnił. Wykonanie na targowisku deszczówki, zadaszenia oraz wymiany asfaltu na polbruk, to istotne sprawy, które zrealizowane w jak najszybszym terminie usatysfakcjonują klientów, handlowców i wydział finansowy urzędu miejskiego.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl