Strona główna

O strudze, szarży i żeglarstwie

O strudze, szarży i żeglarstwie

2011-07-29 10:59:36  |  Ch24, fot. mz

Otrzymaliśmy list burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera, który jest reakcją na wczorajszą wypowiedź wójta gminy Chojnice Zbigniewa Szczepańskiego.

"Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Chojnice!

Rada Miejska apeluje do p. Wójta i Rady Gminy o wsparcie LKS-u, ale Pan Wójt rozwiązując problem żeglarzy podnosi kwestię szarży pod Krojantami i Strugi Jarcewskiej. To niestety jest argumentacja niemerytoryczna, ale jeżeli mój adwersarz posługuje się takimi metodami, to moją powinnością jest rozszerzenie spektrum podnoszonych problemów.

Otóż nieprawdą jest to co mówi p. Wójt, iż kluby nie były przypisywane do samorządów. Po pierwsze LKS zdobywa punkty w zawodach dla Gminy Chojnice, a CHKŻ dla miasta Chojnice. Po drugie – w jednym z wydawnictw Gminy Chojnice p. Wójt chwali się LKS-em, nie wspominając nic o ChKŻ-cie. Model finansowania LKS-u jest taki: miasto 33 tys. PLN, gmina 7,5 tys. PLN, Urząd Marszałkowski 15 tys. PLN, powiat 1,0 tys. PLN. Liczby są wymowne, fakt iż LKS nie płaci użytkowania wieczystego i p. Wójt zezwala na prowadzenie działalności gospodarczej, nie jest żadną wielką łaską. Podatek to dobra wola p. Wójta, ale działalności przecież nie może zakazać.

Problem szarży pod Krojantami to z jednej strony wielka praca, jaką wykonują mieszkańcy gminy i Fundacja, a z drugiej finansowanie. Sprawdziłem w BIP-ie budżet gminy i jest tam zapis o 120 tys. PLN, a nie o 150 tys. Jak mówi p. Wójt. Tak więc, najprawdopodobniej trzeba sprostować wypowiedź. Miasto daje 7 tys. PLN, ale pomijając niskie finansowanie żeglarstwa przez gminę pytam publicznie, na jakie imprezy kulturalne w mieście gmina daje chociaż 7 tyś. PLN? Na Noc Poetów- nic, na fiestę teatralną – nic! Problem gminy polega moim zdaniem na tym, że na szarżę przeznacza aż 120 tys. PLN, a na całe żeglarstwo 15 tys. PLN. Mogę retorycznie zapytać ile osób przyjeżdża na zawody organizowane przez LKS i ChKŻ. To nie jest promocja? Dodam, że miasto na żeglarstwo wydatkuje ok. 130 tys. PLN rocznie. Są to inwestycje w młodzież i w promocję Chojnic, bez podziału na miasto i gminę.

Próbując znaleźć wpływ Strugi Jarcewskiej na żeglarstwo mogę tylko zapewnić, że miasto dokłada wiele starań, aby stan wody poprawić. Jeżeli p. Wójt twierdzi, że Struga Jarcewska to jedyne zagrożenie Jeziora Charzykowskiego, to mogę tylko rozpaczać nad takim stanowiskiem. Dokładnie wiemy, że jest wiele zagrożeń, a liczba cieków wodnych wpływających do jeziora jest najprawdopodobniej niepoliczona, a ich wpływ na jakość wody również nieoznaczony, chyba że przyjmiemy, że tylko struga zasila w wodę to jezioro. Pomijam celowo rzekę Brdę i wodę z łąk i pól. Pokazuję, że problem nie jest ograniczony do Strugi Jarcewskiej.

Pragnę zapewnić, że miasto Chojnice chce współpracować z Gminą w różnych obszarach problemowych. Zawsze z wielką starannością pracowałem nad realizacją wspólnych inicjatyw. Tak też będzie w przyszłości. W mieście i w gminie mieszkają i żyją Chojniczanie, których nie można podzielić i poróżnić!"     

Z poważaniem
dr Arseniusz Finster
burmistrz Chojnic

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl