Strona główna

Brusy mają dwujęzyczne tablice

Brusy mają dwujęzyczne tablice

2011-07-29 10:02:28  |  UMiG Brusy

27 lipca odbyło się oficjalne odsłonięcie dwujęzycznych tablic miejscowości – w języku polskim oraz regionalnym – kaszubskim. Uroczystość odsłonięcia tablic z podwójnym nazewnictwem odbyła się na granicy miejscowości Brusy – na trasie Brusy - Kosobudy.

 

To historyczne wydarzenie jest elementem kultywowania tradycji kaszubskiej oraz symbolem przynależności lokalnej społeczności do kaszubszczyzny. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk, Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinschmidt, Prezes Oddziału Głównego Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego Łukasz Grzędzicki, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o/Brusy Stanisław Kobus oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach p. Beata Zblewska, którzy wraz z Burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim dokonali oficjalnego odsłonięcia dwujęzycznych tablic.

W tym ważnym dla nas – jako Kaszubów – wydarzeniu, uczestniczyli również radni Rady Miejskiej, prezesi sąsiednich oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego, członkowie i sympatycy bruskiego oddziału ZK-P, nauczyciele regionaliści oraz Dyrektor Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach Zbigniew Łomiński. Na odsłonięciu tablicy pojawiły się również reprezentacje zespołów z Francji i Podlasia, które uczestniczą w XVII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Brusach.

 

Temat wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim został zapoczątkowany na posiedzeniu ZKP oddział w Brusach dnia 25 maja 2009 roku. Następnie 24 lipca 2009 Rada Miejska w Brusach podjęła uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim. W trakcie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wystąpiono z prośbą do Rady Języka Kaszubskiego - działającej przy Zrzeszeniu Kaszubsko - Pomorskim w Gdańsku o opinię i rozstrzygnięcie wątpliwości w stosowaniu kaszubskich nazw miejscowości gminy Brusy. Ostateczne koszty związane z wymianą tablic wynoszą 128262,79 zł, które w całości pokrywa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl