Strona główna

Targowisko na Angowickiej do modernizacji

Targowisko na Angowickiej do modernizacji

2011-07-22 23:28:26  |  tekst i fot. je

Miasto Chojnice ma zamiar ubiegać się o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Posłużyć ma modernizacji targowiska przy ul. Angowickiej.

Władzom miasta podpowiedział taki krok kontrkandydat burmistrza w wyborach samorządowych Andrzej Dolny. Jest kierownikiem działu zajmującego się przedsiębiorczością wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyką w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. – Gdy byłem radnym, interesowałem się także sprawami miejskich targowisk. Niedawno dowiedziałem się, że w nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa, dotyczącym warunków pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, znajdzie się zapis, dzięki któremu podniesiony zostanie próg wielkości miasta, które może ubiegać się o środki na remont lub modernizację targowiska. Będzie on wynosił nie 5 tys. mieszkańców, a do 50 tys. Można pozyskać z tego źródła do 1 mln zł. Poinformowałem o tym burmistrza Arseniusza Finstera – przekazał nam Andrzej Dolny.

Pod wiatą przeważały stoiska z odzieżą

Włodarz miasta postanowił skorzystać z tej możliwości. W programie najbliższej sesji rady miejskiej, zaplanowanej na 27 lipca, znalazła się także zmiana w uchwale budżetowej. Dzięki niej kwota 30 tys. zł mogłaby posłużyć sfinansowaniu prac projektowych przyszłej modernizacji targowiska przy Angowickiej. Ponadto ma zostać przyjęta uchwała o zagwarantowaniu w budżecie na 2012 rok kwoty 250 tys. zł, która byłaby udziałem miasta w ewentualnej inwestycji. Musi on wynosić co najmniej 25 % całkowitego kosztu robót. Burmistrz zamierza za te pieniądze przede wszystkim wyremontować istniejącą wiatę, wymienić stoły oraz nawierzchnię targowiska na polbrukową, wykonać kanalizację deszczową.

W tej części targowiska można było zaopatrzyć się w owoce i warzywa.

Rozporządzenie weszło w życie dziś, czyli 23 lipca. Targowisko stałe w wyniku realizacji wnioskowanej modernizacji czy remontu, powinno być oświetlone, utwardzone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej. Zadaszone stoiska mają zajmować minimum połowę powierzchni handlowej targowiska. Jego teren powinien być podzielony na sekcje z towarami w określonych grupach rodzajowych. Produkty rolno – spożywcze muszą zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska. Ten ostatni warunek zapewne miał wpływ na decyzję władz miasta, co do wyboru lokalizacji ewentualnej inwestycji.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl